Сколівська районна рада

З 9 липня на Сколівщині розпочинає роботу наукова експедиція Інституту народознавства

Переглядів: 670

Відповідно до угоди між Сколівською районною радою та Інститутом народознавства Національної академії наук України  з  9 липня на Сколівщині розпочинає роботу наукова експедиція.

Як відзначає Директор Інституту народознавства НАН України, академік  Степан ПАВЛЮК, Бойківщина — один із найважливіших історико-етнографічних районів проживання українського землеробського населення, що завжди привертав до себе увагу вітчизняних і зарубіжних дослідників у порівнянні з суміжними етнографічними теренами. Ознайомлення з наявними публікаціями і матеріалами, що стосуються Бойківщини, засвідчує, що тут є чимало недослідженого, особливо тих явищ, які стосуються новочасних змін і трансформацій етнокультури бойків. Етнографічні межі району потребують також певних уточнень; існуючі праці почасти не вичерпують досліджувані питання, в них зустрічаємо помилкові чи тенденційні підходи, захоплення зовнішніми атрибутами народного побуту та культури без належного зв’язку з конкретно-історичними умовами політичного, соціально-економічного і культурного життя бойків.

Отже, створення узагальнюючої історико-етнографічної праці, в якій би поєднувалось багатоаспектне ретроспективне висвітлення предмета з науковим розкриттям змісту подій, особливо тих, які відбувалися в ХІХ ст. – першій половині ХX ст. і, які в силу різних причин замовчувались, є важливою і актуальною справою. Інститут народознавства НАН України запланував на народознавчій науково-методологічній основі та на підставі власних польових досліджень підготувати багатотомну працю “Бойківщина”.

Польові дослідження на Бойківщину (Сколівський район) заплановано на 14 днів (9–22 липня 2018 р.). До участі в експедиції для дослідження окремих аспектів народної культури залучено 14 учених (1 доктор, 11 кандидатів наук), 2 магістри "Львівської політехніки" і водій:

 1. Тарас Я., керівник експедиції, д.і.н., проф. — народні промисли і ремесла; архітектура.
 2. Балагутрак М., к.і.н., с.н.с. — громадський побут, ідентичність бойків.
 3. Серебрякова О.Г., к.і.н., м.н.с. — ворожіння.
 4. Боровець Н., м.н.с. — народна медицина, ветеринарія.
 5. Козакевич О., к.мист., н.с. — народне мистецтво: в’язання, мереживо.
 6. Куцир Т., м.н.с.— народна вишивка.
 7. Зюбровський А., к.і.н., с.н.с. – тваринництво на Бойківщині.
 8. Конопка В., к.і.н., н.с. – чоловік і жінка у традиційній культурі Бойківщини.
 9. Сивак В., м.н.с. — народне будівництво.
 10. Івашків Г., к.і.н., с.н.с. – бойківська кераміка.
 11. Виноградська Г., м.н.с – календарна обрядовість бойків.
 12. Сапеляк О., к.ін., с.н.с. – шкіряні промисли на Бойківшині.
 13. Дяків В.М., к.філол.н. – народна релігійність у календарній обрядовості.
 14. Горошко-Погорецька Л.М. – обрядовість.
 15. Коломієць О., магістр - скансен.
 16. Недострєлов М., магістр - палац Гределя.
 17. Романів В.Т., водій.

Збір та фіксація етнографічних матеріалів буде здійснюватися всіма доступними методами: інтерв’ю, біографічні оповіді, безпосереднє спостереження, зарисовки, обміри, аудіозаписи. Найважливіші артефакти та явища обов’язково фіксуються на фото.

Зібрані польові матеріали будуть опрацьовані і впорядковані відповідно до архівних вимог і здані на зберігання до архіву Інституту народознавства НАНУ.

У зв'язку з проведенням експедиції Сколівська районна рада просить мешканців Сколівщини, голів місцевих рад всебічно сприяти проведенню наукових робіт.« повернутися до списку новин