Сколівська районна рада

Про публічне представлення інформації за бюджетними програмами 2019 р.

Відповідно до вимог ст.28 Бюджетного кодексу України, Сколівською районною радою затверджено та проведені касові видатки щодо виконання бюджетних програм та досягнення їх результативних показників за 2019 рік, а саме:

Рішенням сесії Сколівської районної ради від 20.12.2018 р. № 661 “Про районний бюджет Сколівського району на 2019 рік” затверджено асигнування на утримання районної ради загального фонду по КПКМБ 0110150 ”Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),міської, селищної, сільської рад” в сумі – 4 898933,50 грн., в т.ч.:

КЕКВ 2210 – “Предмети,матеріали,обладнання та інвентар”в сумі-94925,08грн.

КЕКВ 2111 – “Заробітна плата” в сумі – 3584119,32 грн.

КЕКВ 2120 – “Нарахування на оплату праці” в сумі – 794888,96 грн.

КЕКВ 2240 – “Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі - 196181,21 грн.

КЕКВ 2250 – “Видатки на відрядження” в сумі - 4492,90 грн.

КЕКВ 2271 – “Оплата теплопостачання” в сумі – 196021,67 грн.

КЕКВ 2272 – “Оплата водопостачання” в сумі – 1039,33 грн.

КЕКВ 2273 – “Оплата електроенергії” в сумі – 27056,29 грн.

КЕКВ 2800 – “Інші поточні видатки” в сумі – 208,74 грн.

 

По КПК МБ 0110180 “Інша діяльність у сфері державного управління” затверджено кошторис на 2019 рік у сумі – 100 000,00 грн., де касові видатки за звітний рік в сумі 56700,00 грн., а саме КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” в сумі 56700,00 грн. – придбання святкової, друкованої продукції та стенди.

 

Затверджено кошторис бюджетної програми за 2019 рік КПК МБ 0117680 “Членські внески” в сумі – 40 000,00 грн., де передбачено кошторисні видатки до асоціацій ОАМР “Ради Львівщини”, АМР “Єврорегіон Карпати”.

Касові видатки бюджетної програми за 2019рік по КЕКВ2800“Інші  поточні видатки” в сумі-20 000,00грн  перераховано до ОАМР“Ради Львівщини“.

Затверджено кошторис бюджетної програми за 2019рік  КПК МБ 0117693“Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі – 100 000,00 грн., де саме касові видатки за звітний рік в сумі – 88830,00 грн, передбачені програмою на проведення міжнародного фестивалю “Мисливська ватра”.

Кошторис бюджетної програми за 2019 рік по КПК МБ 0118410 “Фінансова підтримка засобів масової інформації” КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” в сумі – 199000,00 грн. Затверджено касові видатки за звітний рік згідно кошторису 2019 року в сумі -199000,00 грн.