Сколівська районна рада

Роман Федорович КИРЧІВ

Звання «Почесний громадянин Сколівського району» присвоєно рішенням Сколівської районної ради № 571 від 09.08. 2018 р.

Роман Федорович КИРЧІВ - видатний учений, класик української фольклористики, літературознавець, етнограф, доктор філологічних наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки України.

Народився 14 квітня 1930р. у с. Корчин Сколівського району. Закінчив у 1953 році Львівський педагогічний інститут. Від 1958 року працював у інституті суспільних наук АН УРСР у Львові на посаді старшого наукового співробітника відділу літератури і за сумісництвом погодинно викладав у Львівському університеті. 1961 року захистив кандидатську дисертацію «Комедії Івана Франка». У 1972 році через наклепницький донос звільнений. Від 1973 року працював у Львівському відділенні Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені Максима Рильського АН УРСР (від 1992 року — Інститут народознавства НАН України): старший науковий співробітник, завідувач відділів етнографії та фольклористики, провідний науковий співробітник. 1980 року захистив докторську дисертацію «Український фольклор у польській літературі (період романтизму)». 2008 року отримав звання Заслуженого діяча науки і техніки України, у 2012 році Роман Кирчів став лауреатом премії НАНУ ім. Ф. Колесси. Автор більше 500 опублікованих праць з літературознавства, фольклористики, етнографії, історії українського театру, зокрема 11 монографій, 8 збірників, співавтор низки колективних монографій і збірників, вузівських навчальних посібників «Етнографія України» (1994, 2005), «Українське народознавство» (1994, 2004). Автор підготовлених до друку і частково опублікованих монографічних досліджень «Двадцяте століття в українському фольклорі» та «Історія української фольклористики (романтичний період)».

Помер 7 травня 2018 р. у м. Львів.